Dokumentace API – Validace adres

Toto je popis starší verze služby pro validaci adres. Doporučujeme používat aktuální verzi.

Webová služba pro validaci adres je k dispozici na adresách:

 • https://secure.smartform.cz/smartform-ws/validateAddress/v3

Vlastnosti dotazu

Dotazy musí být posílány metodou POST. Data jsou posílána ve formátu JSON s kódováním UTF-8.

Hlavička http requestu musí obsahovat následující položky:

název hodnota
Content-type application/json
Accept application/json

Struktura dotazu a odpovědi

Následuje referenční struktura dotazu a odpovědi. Objekty jsou zachyceny ve formě pseudokódu pro lepší pochopení struktury.

Dotaz

/** Dotaz validace adres */
class ValidateAddressRequest 
{
  /** Identifikace dotazu, slouží jen pro spárování dotazu a odpovědi, pro validaci není důležité. */
  int id;

  /** Heslo - pokud jej nemáte, kontaktujte nás. */
  string password;

  /** Vstupní hodnoty, podle kterých se adresa bude hledat */
  Map<InputAddressFieldType, string> values;

  /** 
   * Seznam kódů států, ve kterých se bude adresa hledat.
   * Kódy mohou nabývat hodnot "CZ" a "SK"    
   */
  List<string> countries;

  /** Konfigurace – zatím se nepoužívá */ 
  Map<string, string> configuration;
}

Odpověď

/** Odpověď validace adres */
class ValidateAddressResponse 
{
  /** Identifikace odpovědi, odpovídá id dotazu */
  int id;

  /** Zdali vůbec došlo k validaci a zda validace proběhla v pořádku */
  ResultCode resultCode;

  /** 
   * Pokud došlo k nějaké chybě, popisuje k jaké. 
   * Může obsahovat upozornění na nějaký nekritický problém, i když validace proběhne korektně. 
   */
  string errorMessage;

  /** Výsledek validace */
  ValidateAddressResult result;
}

Další objekty

/** Typ vstupních políček */
enum InputAddressFieldType
{
  /** 
   * Ulice (nebo část obce) a číslo.
   * Např. "Smetanova 11", "Rychlonožkova 1567/4a" nebo "Horní Lhota 17"    
   */
  FIRST_LINE, 
  
  /** 
   * Celý řádek s městem. 
   * Např. "České Budějovice", "Praha", "Praha 4", "Praha - Podolí", "Praha 4 - Podolí", "Praha 4, Podolí" 
   */
  SECOND_LINE, 
  
  /** Psč. */
  ZIP,
  
  /** Jméno ulice. */
  STREET,
  
  /** Celé číslo domu (popisné a/nebo orientační a/nebo orientační písmeno). */
  NUMBER_WHOLE,
  
  /** Celá adresa. */
  WHOLE_ADDRESS,

  /** Nějaké jedno číslo domu. */
  NUMBER_1,
  /** Nějaké jedno číslo domu. */
  NUMBER_2,
  /** Nějaké jedno číslo domu. */
  NUMBER_3,
  
  /** Číslo popisné. */
  NUMBER_POPIS,
  
  /** Číslo evidenční. */
  NUMBER_EVIDENT,
  
  /** Číslo orientační. */
  NUMBER_ORIENT,
  /** Písmeno u orientačního čísla. */
  CHAR_ORIENT,
  
  /** Kód adresy (např RÚIAN kód). */
  CODE
}
/** Výsledek validace adres */
class ValidateAddressResult 
{
  /** Typ výsledku */
  ResultType type;

  /** Seznam nalezených adres */
  List<Address> addresses;

  /** Doplňující informace k validaci */
  string hint;
}
/** Typ výsledku validace */
enum ResultType 
{
  /** Byla nalezena právě jedna přesná adresa*/
  HIT,
  
  /** Byla nalezena právě jedna částečná adresa */
  PARTIAL_HIT,
  
  /** Nebyla nalezena žádna adresa */
  NOTHING,
  
  /** Bylo nalezeno více adres (ať už přesných či částečných) */
  MANY,
  
  /** Bylo nalezeno více adres (ať už přesných či částečných) 
    – ve výsledku validace nejsou uvedeny všechny nalezené adresy */  
  TOO_MANY
}
/** Adresa */
class Address 
{
  /** Typ adresy - přesná nebo částečná */
  AddressType type;

  /** 
   * Mapa výstupních políček zvalidované adresy.
   * Je-li adresou přesná adresa, bude mapa obsahovat všechna políčka
   * Je-li adresou částečná adresa, bude mapa obsahovat jen políčka, která se podařilo určit.
   * 
   * V mapě ovšem mohou být i hodnoty null: 
   * Když bude výsledkem částečná adresa - např. malá obec, ve které nejsou ulice, 
   * bude v mapě i dvojice "STREET_NAME: null"             
   */
  Map<OutputAddressFieldType, string> values;

  /** Souřadnice — pokud nejsou známé, je hodnota null. */
  Coordinates coordinates;
}
/** Typ adresy */
enum AddressType 
{
  /** Přesná adresa – obsahuje číslo domu */
  EXACT

  /** Částečná adres - např. část obce, ulice, obec */
  PARTIAL
}
/** Typy výstupních políček zvalidované adresy */
enum OutputAddressFieldType 
{
  /** Kód v registru RUIAN */
  CODE,

  /** Jméno ulice. Může být null, když adresní místo nemá ulici (v menších obcích) */
  STREET_NAME,

  /** Kód ulice v RUIAN. Může být null. */
  STREET_CODE,

  /** Název obce */
  CITY_NAME,

  /** Kód obce v RUIAN */
  CITY_CODE,

  /** Název pošty */
  POST_NAME,

  /** PSČ */
  ZIP,

  /** Jméno části obce. */
  CITY_PART_NAME,

  /** Kód části obce v RUIAN */
  CITY_PART_CODE,

  /** Název městské části - např. "Praha 13" */
  CITY_AREA_1_NAME,

  /** Kód městské části v RUIAN */
  CITY_AREA_1_CODE,

  /** Pražský obvod - jen pro Prahu ("Praha 1" - "Praha 10) */
  CITY_AREA_2_NAME,

  /** Kód pražského obvodu v RUIAN */
  CITY_AREA_2_CODE,

  /** Správní obvod - v Praze je "Praha 1" - "Praha 22" */
  CITY_AREA_3_NAME,

  /** Kód správního obvodu v RUIAN */
  CITY_AREA_3_CODE,

  /** Okres - např. "Hlavní město Praha" nebo "Liberec" */
  DISTRICT_NAME,

  /** Kód okresu */
  DISTRICT_CODE,

  /** Kraj - např. "Hlavní město Praha" nebo "Liberecký kraj" */
  REGION_NAME,

  /** Kód kraje */
  REGION_CODE,

  /** Název státu */
  COUNTRY_NAME,

  /** dvoupísmenný ISO kód státu */
  COUNTRY_CODE,

  /** Číslo popisné */
  NUMBER_POPISNE,

  /** Číslo evidenční */
  NUMBER_EVIDENCNI,

  /** Číslo orientační */
  NUMBER_ORIENT,

  /** Písmeno u orientačního číslo */
  CHAR_ORIENT,

  /** Zformátované celé číslo - např. "154", "622/37" nebo i "č.p. 35" */
  NUMBER_WHOLE,

  /** První řádka v adrese (ulice nebo část obce + celé číslo domu) */
  FIRST_LINE,

  /** První řádka v adrese bez čísla (ulice nebo část obce) */
  FIRST_LINE_NO_NUMBER,

  /** Druhá řádka v adrese - např. "Plzeň 1" nebo "Praha 4 - Nusle" */
  SECOND_LINE,

  /** Celé jméno nalezené adresy */
  WHOLE_NAME
}
/** Souřadnice */
class Coordinates 
{
  /** typ souřadnic */
  CoordinatesType type;

  /** souřadnice JTSK – osa X */
  double jtskX;

  /** souřadnice JTSK – osa Y */ 
  double jtskY;

  /** GPS – šířka */
  double gpsLat;

  /** GPS – délka */
  double gpsLng;
}
/** Typ souřadnic */
enum CoordinatesType 
{
  /** souřadnice jsou přesné (ukazují na konkrétní adresu) */
  EXACT,
  
  /** souřadnice ukazují na střed oblasti (např. střed obce) */
  CENTER,
  
  /** výsledná souřadnice je dána výpočtem (např. průměr souřadnic adres z jedné ulice) */
  APPROXIMATE
}
/** Výsledek dotazu. */
enum ResultCode 
{
  /** Volání service proběhlo v pořádku. */
  OK,
  
  /** Při volání service došlo k chybě. */
  FAIL
}

Tabulka typů v pseudokódu

typ v pseudokódu typ v JSON
třída (class) vnořený objekt
výčet (enum) řetězec se jménem vybrané položky
List pole
Map objekt – klíče a hodnoty se stanou položkami objektu
string řetězec
int číslo
double číslo
boolean boolean
char (jeden znak) řetězec