Dokumentace API – Validace adres (verze 1)

Toto je popis starší verze služby pro validaci adres. Doporučujeme používat aktuální verzi.

Webová služba pro validaci adres je k dispozici na adresách:

 • https://secure.smartform.cz/smartform-ws/v1/announce

Vlastnosti dotazu

Dotazy musí být posílány metodou POST. Data jsou posílána ve formátu JSON s kódováním UTF-8.

Hlavička http requestu musí obsahovat následující položky:

název hodnota
Content-type application/json
Accept application/json

Struktura dotazu a odpovědi

Následuje referenční struktura dotazu a odpovědi. Objekty jsou zachyceny ve formě pseudokódu pro lepší pochopení struktury.

Dotaz

class AnnounceRequest
{
  // Identifikace dotazu
  int id;
  
  // Obsah formulářových políček
  Map<OracleFieldType, string> values;
  
  // Heslo - identifikace uživatele
  string password;
}

Odpověď

class AnnounceResponse
{
  // Výsledek dotazu
  ResultCode resultCode;
  
  // Detailní popis chyby (pokud je resultCode == FAIL)
  string errorMessage;
  
  // Identifikace dotazu - pro kontrolu (mělo by být shodné s číslem v dotazu)
  int id;
  
  // Samotný výsledek validace
  AnnounceValidationResult result;
}  

Další objekty

// Typy políček ve formuláři
enum OracleFieldType
{
  // číslo domu 
  NUMBER,
  // ulice a číslo domu
  STREET_AND_NUMBER,
  // ulice
  STREET,
  // obec 
  CITY,
  // PSČ
  ZIP
}
class AnnounceValidationResult
{
  // Kód výsledku validace
  ValidationType type;
  
  // Seznam vyhovujících adres - jedna pokud je type == HIT,
  // více adres pokud type == MANY nebo TOOMANY
  List<AnnounceAddress> addresses;
  
  // Doplňující informace k validaci (nápověda k optimálnímu zadání adresy) 
  string hint;
}  
enum ValidationType
{
  // Byla nalezena právě jedna adresa.
  HIT,
  /** Bylo nalezeno více adres, všechny tyto adresy jsou obsaženy ve výsledku validace. */
  MANY,
  /** Bylo nalezeno více adres, ve výsledku validace jsou jen některé. */
  TOOMANY,
  /** Nebyla nalezena žádná adresa. */
  NOTHING,
  /** Bylo zadáno příliš málo vstupních parametrů. */
  INSUFFICIENT_DATA,
}
// Jedna zvalidovaná adresa
class AnnounceAddress
{
  // Ulice
  AddressEntity street;
  
  // Část obce
  AddressEntity part;
  
  // Obec
  AddressEntity city;
  
  // Pošta + PSČ
  AddressEntity post;
  
  // Mestská část
  AddressEntity mcast;
  
  // Pražský obvod (Praha 1-10)
  AddressEntity pobvod;
  
  // Správní obvod Prahy (Praha 1-22)
  AddressEntity sobvod;
  
  // Okres
  string district;
  
  // Kraj
  string region;
  
  // Příznak, jestli je PSČ v adrese speciální
  boolean isPscSpecial;
  
  // Číslo objektu (popisné/evidenční, orientační)
  AnnounceNumber number;
  
  // Kód adresy v databázi RUIAN (drive UIR-ADR)
  int uiradrCode;
  
  // X-souřadnice adresy v systému S-JTSK v metrech. 
  int coordX;
  
  // Y-souřadnice adresy v systému S-JTSK v metrech.
  int coordY;
}
// Reprezentace části zvalidované adresy.
class AddressEntity
{
  // Typ entity
  AddressEntityType type;
  
  // Název entity
  string name;
  
  // Referenční ID entity v RUIAN (pro poštu je to PSČ)
  int id;
}
enum AddressEntityType
{
  // ulice
  STREET,
  
  // část obce
  PART,
  
  // obec
  CITY,
  
  // pošta
  POST,
  
  // PSČ
  ZIP,
  
  // městská část
  MCAST,
  
  // správní obvod
  SOBVOD,
  
  // pražský obvod
  POBVOD
}
// Číslo ve zvalidované adrese
class AnnounceNumber
{
  // Číslo domu (popisné/evidenční)
  int cisloDomu;
  
  // Typ čísla domu (popisné/evidenční)	
  NumberType type;
  
  // Orientační číslo
  int cisloOrient;
  
  // Orientační písmeno
  char pismenoOrient;
  
  // Pokud je true, musí se pro jednoznačnost této adresy označit čísla svým typem.
  // (např. když existuje Vodičkova čp.35 a Vodičkova or.č.35)
  boolean showNumberType;
  
  // Pokud je true, musí se pro jednoznačnost této adresy uvést část obce, do které náleží.
  // (např. když existují dvě adresy Vodičkova 35, každá v jiné části obce)	
  boolean showPart;
}
// Typ čísla ve zvalidované adrese
enum NumberType
{
	// popisné
	POPIS,
	
	// evidenční
	EVIDENT
}
/** Výsledek dotazu. */
enum ResultCode 
{
  /** Volání service proběhlo v pořádku. */
  OK,
  
  /** Při volání service došlo k chybě. */
  FAIL
}

Tabulka typů v pseudokódu

typ v pseudokódu typ v JSON
třída (class) vnořený objekt
výčet (enum) řetězec se jménem vybrané položky
List pole
Map objekt – klíče a hodnoty se stanou položkami objektu
string řetězec
int číslo
double číslo
boolean boolean
char (jeden znak) řetězec