Dokumentace API – Hledání úřadů

Toto je popis starší verze služby pro hledání úřadů. Doporučujeme používat aktuální verzi.

Webová služba pro hledání úřadů je k dispozici na adrese:

 • https://secure.smartform.cz/smartform-ws/searchAuthority/v1

Vlastnosti dotazu

Dotazy musí být posílány metodou POST. Data jsou posílána ve formátu JSON s kódováním UTF-8.

Hlavička http requestu musí obsahovat následující položky:

název hodnota
Content-type application/json
Accept application/json

Struktura dotazu a odpovědi

Následuje referenční struktura dotazu a odpovědi. Objekty jsou zachyceny ve formě pseudokódu pro lepší pochopení struktury.

Dotaz

/** Dotaz pro službu searchAuthority */
class SearchAuthorityRequest 
{
  /** Identifikace dotazu, slouží jen pro spárování dotazu a odpovědi. */ 
  int id;

  /** Heslo - pokud jej nemáte, získáte ho v administraci na https://admin.smartform.cz */
  string password;

  /** Vstupní data. */
  Map<InputFieldTypeSearchAuthority, string> inputData;
}

Odpověď

/** Odpověď pro službu searchAuthority */
class SearchAuthorityResponse 
{
  /** Identifikace odpovědi, odpovídá id dotazu */
  int id;

  /** Zdali vůbec proběhlo hledání v pořádku */
  ResultCode resultCode;

  /** Pokud došlo k nějaké chybě, popisuje k jaké */
  string errorMessage;

  /** Typ úřadu */
  ResultTypeAuthority typeAuthority;
              
  /** Informace o úřadu/ůřadech, které vychází z
   * xml datových schránek.
   * Konkrétní popis atributů v dokumentaci kapitola 2.1.4. 
   */
  List<AuthorityEntity> authority;
}

Další objekty

/** Typ vstupních dat */
enum InputFieldTypeSearchAuthority 
{
  /** Kód adresy z registru RUIAN */
  RUIAN_CODE
}
/** Výsledný typ úřadu */
enum ResultTypeAuthority 
{
  /** Obecní úřad */
  LOCAL_AUTHORITY,
              
  /** Jiný typ úřadu */
  OTHER_AUTHORITY,

  /** Na jedné adrese se nachází více úřadů */
  MANY_AUTHORITIES,
          
  /** Vstupní adresa není úřadem */
  NO_AUTHORITY
}
/** Výsledek dotazu. */
enum ResultCode 
{
  /** Volání service proběhlo v pořádku. */
  OK,
  
  /** Při volání service došlo k chybě. */
  FAIL
}

Tabulka typů v pseudokódu

typ v pseudokódu typ v JSON
třída (class) vnořený objekt
výčet (enum) řetězec se jménem vybrané položky
List pole
Map objekt – klíče a hodnoty se stanou položkami objektu
string řetězec
int číslo
double číslo
boolean boolean
char (jeden znak) řetězec