Dokumentace API – Hledání objektů podle souřadnic

Toto je popis starší verze služby pro hledání podle souřadnic. Doporučujeme používat aktuální verzi.

Webová služba pro hledání adres, parcel a lokalit podle souřadnic je k dispozici na adrese:

 • https://secure.smartform.cz/smartform-ws/reverseGeocode/v2

Autentizace

Služba využívá autentizační metodu Basic authentication. Jako jméno použijte uživatelské ID (clientId), které získáte po přihlášení do administrace v pravém horním rohu. Heslo si můžete zobrazit v administraci na záložce „Smartform Web Services“.

Při neúspěšné autentizaci vrací služba HTTP kód 401.

Vlastnosti dotazu

Dotazy musí být posílány metodou POST. Data jsou posílána ve formátu JSON s kódováním UTF-8.

Hlavička http requestu musí obsahovat následující položky:

název hodnota
Content-type application/json
Accept application/json

Struktura dotazu a odpovědi

Následuje referenční struktura dotazu a odpovědi. Objekty jsou zachyceny ve formě pseudokódu pro lepší pochopení struktury.

Dotaz

/** Dotaz hledání objektů podle souřadnic */
class ReverseGeocodeRequest 
{
  /** Zeměpisná šířka */
  double latitude;

  /** Zeměpisná délka */
  double longitude;

  /** Vstupní souřadnicový systém */
  CoordinateSystem inputCoordinateSystem;
}

Odpověď

/** Odpověď hledání objektů podle souřadnic */
class ReverseGeocodeResponse 
{
  /** Zdali vůbec došlo k validaci a zda validace proběhla v pořádku */
  ResultCode resultCode;

  /** Pokud došlo k nějaké chybě, popisuje k jaké */
  String errorMessage;

  /** Výsledek hledání objektů podle souřadnic */
  ReverseGeocodeResult result;
}

Další objekty

/** Souřadnicový systém */
enum CoordinateSystem 
{
  /** Systém, který se používá v GPS */
  WGS84,
  
  /** 
   * Systém, který je používán českými úřady. 
   * Při zadávání JTSK souřadnic vložte souřadnici X do pole latitude a souřadnici Y do pole longitude. 
   * */
  JTSK
}
/** Výsledek hledání objektů podle souřadnic */
class ReverseGeocodeResult 
{
  /** Seznam nejbližších adres. */
  List<AddressWithDistance> addresses;

  /** Seznam nejbližších parcel. */
  List<ParcelWithDistance> parcels;
  
  /** Seznam nejbližších ulic/částí obce. */
  List<AddressWithDistance> localities;
}
/** Adresa a vzdálenost od zadaných souřadnic */
class AddressWithDistance 
{
  /** Vzdálenost od zadaných souřadnic (v m) */
  double distance;

  /** Adresa */
  Address address;
}
/** Parcela a vzdálenost od zadaných souřadnic */
class ParcelWithDistance 
{
  /** Vzdálenost od zadaných souřadnic (v m) */
  double distance;

  /** Parcela */
  Parcel parcel;
}
/** Adresa */
class Address 
{
  /** Typ adresy - přesná nebo částečná */
  AddressType type;

  /** 
   * Mapa výstupních políček zvalidované adresy.
   * Je-li adresou přesná adresa, bude mapa obsahovat všechna políčka
   * Je-li adresou částečná adresa, bude mapa obsahovat jen políčka, která se podařilo určit.
   * 
   * V mapě ovšem mohou být i hodnoty null: 
   * Když bude výsledkem částečná adresa - např. malá obec, ve které nejsou ulice, 
   * bude v mapě i dvojice "STREET_NAME: null"             
   */
  Map<OutputAddressFieldType, string> values;

  /** Souřadnice — pokud nejsou známé, je hodnota null. */
  Coordinates coordinates;
	
  /** Informace o nemovitosti — pokud nejsou známé, je hodnota null. */
  Map<OutputRealEstateField, string> realEstateDetails;
}
/** Typ adresy */
enum AddressType 
{
  /** Přesná adresa – obsahuje číslo domu */
  EXACT

  /** Částečná adres - např. část obce, ulice, obec */
  PARTIAL
}
/** Typy výstupních políček zvalidované adresy */
enum OutputAddressFieldType 
{
  /** Kód v registru RUIAN */
  CODE,

  /** Jméno ulice. Může být null, když adresní místo nemá ulici (v menších obcích) */
  STREET_NAME,

  /** Kód ulice v RUIAN. Může být null. */
  STREET_CODE,

  /** Název obce */
  MUNICIPALITY_NAME,

  /** Kód obce v RUIAN */
  MUNICIPALITY_CODE,

  /** Název pošty */
  POST_NAME,

  /** PSČ */
  ZIP,

  /** Obec a (pokud je to potřeba tak i) okres */
  MUNICIPALITY_AND_OPTIONAL_DISTRICT,
	
  /** Jméno části obce. */
  MUNICIPALITY_PART_NAME,

  /** Kód části obce v RUIAN */
  MUNICIPALITY_PART_CODE,

  /** Název městské části - např. "Praha 13" */
  CITY_AREA_1_NAME,

  /** Kód městské části v RUIAN */
  CITY_AREA_1_CODE,

  /** Pražský obvod - jen pro Prahu ("Praha 1" - "Praha 10) */
  CITY_AREA_2_NAME,

  /** Kód pražského obvodu v RUIAN */
  CITY_AREA_2_CODE,

  /** Správní obvod - v Praze je "Praha 1" - "Praha 22" */
  CITY_AREA_3_NAME,

  /** Kód správního obvodu v RUIAN */
  CITY_AREA_3_CODE,
  
  /** Název volebního okrsku. V Česku číslo volebního okrsku (unikátní v rámci obce). */
  ELECTORAL_AREA_NAME,

  /** Kód volebního okrsku. */
  ELECTORAL_AREA_CODE,

  /** Okres - např. "Hlavní město Praha" nebo "Liberec" */
  DISTRICT_NAME,

  /** Kód okresu */
  DISTRICT_CODE,

  /** Kraj - např. "Hlavní město Praha" nebo "Liberecký kraj" */
  REGION_NAME,

  /** Kód kraje */
  REGION_CODE,

  /** Název státu */
  COUNTRY_NAME,

  /** Dvoupísmenný ISO kód státu */
  COUNTRY_CODE,

  /** Číslo popisné */
  NUMBER_POPISNE,

  /** Číslo evidenční */
  NUMBER_EVIDENCNI,

  /** Číslo orientační */
  NUMBER_ORIENT,

  /** Písmeno u orientačního číslo */
  CHAR_ORIENT,

  /** Zformátované celé číslo - např. "154", "622/37" nebo i "č.p. 35" */
  NUMBER_WHOLE,

  /** První řádka v adrese (ulice nebo část obce + celé číslo domu) */
  FIRST_LINE,

  /** První řádka v adrese bez čísla (ulice nebo část obce) */
  FIRST_LINE_NO_NUMBER,

  /** Druhá řádka v adrese - např. "Plzeň 1" nebo "Praha 4 - Nusle" */
  SECOND_LINE,

  /** Celé jméno nalezené adresy */
  WHOLE_NAME
}
/** Typy výstupních políček obsahujících informace o nemovitosti */
enum OutputRealEstateField 
{
  /** Kmenové číslo parcely */
  BUILDING_PARCEL_NUMBER_1;

  /** Poddělení (pořadové číslo nové parcely v rámci původní parcely). Pokud není, má hodnotu null */
  BUILDING_PARCEL_NUMBER_2;

  /** Název katastrálního území */
  CADASTRAL_UNIT_NAME;

  /** Číslo katastrálního území */
  CADASTRAL_UNIT_CODE;
  
  /** Informace o výtahu. Může mít hodnoty: "true", "false", null */
  BUILDING_WITH_LIFT;

  /** Počet podlaží */
  NUMBER_OF_STOREYS;

  /** Počet bytů */
  NUMBER_OF_FLATS;
	
  /** Podlahová plocha [m2] */
  FLOOR_AREA;
}
/** Parcela */
class Parcel 
{
  /** ID parcely. (V Česku ID podle databáze RÚIAN) */
  int id;

  /** Dvoupísmenný ISO kód státu */
  string countryCode;

  /** První číslo parcely. */
  int number1;

  /**
   * Druhé číslo parcely.
   * V Česku se jmenuje poddělení čísla a udává se za lomítkem (nepovinné).
   */
  int number2;

  /**
   * Typ číslování.
   * 
   * V Česku některé katastrální území používají dvě číselné řady: pro stavební pozemky a pro
   * ostatní pozemky.
   */
  ParcelNumberingType numberingType;

  /** Typ parcely */
  ParcelType type;

  /** Katastrální území – kód */
  int cadastralUnitCode;

  /** Katastrální území – název */
  string cadastralUnitName;

  /** Kód obce */
  int municipalityCode;

  /** Název obce */
  string municipalityName;

  /** Výměra v m2 */
  double area;

  /** Hranice ve formátu geoJSON v souřadnicovém systému WGS84 (GPS) */
  json border;

  /** Souřadnice */
  Coordinates coordinates;
  
  /** Seznam adresích míst na parcele */
  List<AddressReference> addresses;
}
/**
 * Číselné řady parcel.
 * 
 * V Česku existují v některých katastrálních územích dvě číselné řady parcel, 
 * jedna pro takzvané pozemkové parcely a druhá pro stavební parcely.
 * 
 * Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Parcelní_číslo
 */
enum ParcelNumberingType 
{
  /** CZ: Stavební parcely */
  BUILDING,

  /** CZ: Pozemkové parcely */
  OTHER
}
/** Způsob využití parcely */
enum ParcelType 
{
  /** Orná půda */
  ARABLE_LAND,

  /** Chmelnice */
  HOP_GARDEN,

  /** Vinice */
  VINEYARD,

  /** Zahrada */
  GARDEN,

  /** Ovocný sad */
  ORCHARD,

  /** Trvalý travní porost */
  GRASS,

  /** Lesní pozemek */
  WOOD,

  /** Vodní plocha */
  WATER,

  /** Zastavěná plocha */
  BUILDING_AREA,

  /** Ostatní plocha */
  OTHER
}
/** Stručná informace o adrese */
class AddressReference 
{
  /** Kód adresy */
  long code;

  /** Dvoupísmenný ISO kód státu */
  string countryCode;
  
  /** Celý název adresy */
  string wholeName;
}
/** Souřadnice */
class Coordinates 
{
  /** Typ souřadnic */
  CoordinatesType type;

  /** Souřadnice JTSK – osa X */
  double jtskX;

  /** Souřadnice JTSK – osa Y */ 
  double jtskY;

  /** GPS – šířka */
  double gpsLat;

  /** GPS – délka */
  double gpsLng;
}
/** Typ souřadnic */
enum CoordinatesType 
{
  /** Souřadnice jsou přesné (např. ukazují na konkrétní adresu) */
  EXACT,
  
  /** Souřadnice ukazují na střed oblasti (např. střed obce) */
  CENTER,
  
  /** Výsledná souřadnice je dána výpočtem (např. průměr souřadnic adres z jedné ulice) */
  APPROXIMATE
}
/** Výsledek dotazu. */
enum ResultCode 
{
  /** Volání service proběhlo v pořádku. */
  OK,
  
  /** Při volání service došlo k chybě. */
  FAIL
}

Tabulka typů v pseudokódu

typ v pseudokódu typ v JSON
třída (class) vnořený objekt
výčet (enum) řetězec se jménem vybrané položky
List pole
Map objekt – klíče a hodnoty se stanou položkami objektu
string řetězec
int číslo
double číslo
boolean boolean
char (jeden znak) řetězec