Dokumentace API – Našeptávaní adres

Toto je popis starší verze služby pro našeptávání adres. Doporučujeme používat aktuální verzi.

Webová služba pro našeptávání adres je k dispozici na adresách:

 • https://secure.smartform.cz/smartform-ws/oracle/v3

Vlastnosti dotazu

Dotazy musí být posílány metodou POST. Data jsou posílána ve formátu JSON s kódováním UTF-8.

Hlavička http requestu musí obsahovat následující položky:

název hodnota
Content-type application/json
Accept application/json

Struktura dotazu a odpovědi

Následuje referenční struktura dotazu a odpovědi. Objekty jsou zachyceny ve formě pseudokódu pro lepší pochopení struktury.

Dotaz

class OracleRequest
{
  // Identifikace dotazu
  int id;
  
  // Obsah formulářových políček
  Map<OracleFieldType, string> values;
  
  // Které políčko se právě edituje
  OracleFieldType fieldType;
  
  // Kolik maximálně našeptaváných možností se má vrátit
  int limit;
  
  // Heslo - pokud jej nemáte, kontaktujte nás.
  string password;
}

Odpověď

class OracleResponse
{
  // Výsledek dotazu
  ResultCode resultCode;
  
  // Detailní popis chyby (pokud je resultCode == FAIL)
  string errorMessage;
  
  // Identifikace dotazu - pro kontrolu (mělo by být shodné s číslem v dotazu)
  int id;
  
  // Seznam návrhů našeptávače
  List<AddressSuggestion> suggestions;
}  

Další objekty

// Typy políček ve formuláři
enum OracleFieldType
{
  // číslo domu 
  NUMBER,
  // ulice a číslo domu
  STREET_AND_NUMBER,
  // ulice
  STREET,
  // obec 
  CITY,
  // PSČ
  ZIP,
  // Stát – může nabývat hodnot "CZ" a "SK"
  COUNTRY
}
// Jedna položka nabídky pro našeptávač.
class AddressSuggestion
{
  // Pro které políčko je návrh určen
  OracleFieldType fieldType;
  
  // Příznak, zda návrh obsahuje celou adresu
  boolean wholeAddress;
  
  // Hodnoty určené formulářovým políčkům.
  Map<OracleFieldType, String> values;
}
/** Výsledek dotazu. */
enum ResultCode 
{
  /** Volání service proběhlo v pořádku. */
  OK,
  
  /** Při volání service došlo k chybě. */
  FAIL
}

Tabulka typů v pseudokódu

typ v pseudokódu typ v JSON
třída (class) vnořený objekt
výčet (enum) řetězec se jménem vybrané položky
List pole
Map objekt – klíče a hodnoty se stanou položkami objektu
string řetězec
int číslo
double číslo
boolean boolean
char (jeden znak) řetězec